2020 YKS (AYT-TYT) DERS BAZINDA OLMAYACAK KONULAR
SAYISAL SÖZEL

>>2020 YKS Kaldırılan Matematik Konuları

Limit
Tüm konuları

Türev
Tüm konuları

İntegral
Tüm konuları

Çemberin Analitik İncelenmesi

İsteyenler için Matematik MEB Müfredatı

>>2020 YKS Kaldırılan Geometri Konuları

Çemberin Analitiği

>>2020 YKS Kaldırılan Biyoloji Konuları

Canlılarda Enerji Dönüşümleri (sadece ilk kısımlara çalış)
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre

Hücresel Solunum
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Madde Taşınması
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Canlılar ve Çevre

>>2020 YKS Kaldırılan Kimya Konuları

Karbon Kimyasına Giriş (son kısımlar yok sadece)
Organik Bileşikler
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

LEWİS FORMÜLLERİ HİBRİTLEŞME –MOLEKÜL GEOMETRİSİ
HİDROKARBONLAR
HİDROKARBONLAR FONKSİYONEL GRUPLAR
ALKOLLER
ETERLER
KARBONİL BİLEŞİKLERİ
KARBOKSİLİK ASİTLER ESTERLER
FOSİL YAKITLAR
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

>>2020 YKS Kaldırılan Fizik Konuları

Dalga Mekaniği (son kısımları yok sadece)
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

 Atom Modelleri
 Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
 Radyoaktivite
 Özel Görelilik
 Kara Cisim Işıması
 Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı
 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

 

 

 

>>2020 YKS Kaldırılan Edebiyat Konuları

Dünya edebiyatında 20. yüzyılda yazılmış bir roman örneğinin incelenmesi
Cumhuriyet Dönemi’nde ve dünya edebiyatında deneme
Söylev
Dikkat: Yıllık planda yukarıdaki konular 12. sınıf ikinci dönem göründüğü için 2020 AYT edebiyattan kaldırılmış olarak görünmektedir ancak Cumhuriyet Dönemi edebiyatı 9. 10. ve 11. sınıfta da görüldüğü için bu konulara çalışmanız faydanıza olacaktır.

>>2020 YKS Kaldırılan Tarih Konuları

İnkılap ve Atatürkçülük dersi kaldırılan konular

İKİ SAVAŞ ARASINDAKI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II.DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II.DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE
21.YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

>>2020 YKS Kaldırılan Coğrafya Konuları

Haftada 2 Saat Coğrafya Görenler için
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
Haftada 4 Saat Coğrafya Görenler için
Beşerî Sistemler (son kısımları yok)
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum

Dünya Ticaret Ağlarının Küresel Ekonomiye Etkisi
Türkiye’nin İç ve Dış Ticareti
Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Politikaları
Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Önemi
Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği
Türk Kültür Bölgeleri ile Türkiye İlişkisi
Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
Ülkelerin Doğal Kaynak Potansiyelinin Küresel ve Bölgesel İlişkilerine Etkisi
Enerji Taşımacılığı
Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar ve Sıcak Çatışma Bölgeleri
Doğal Çevrenin Sınırlılığı ve Sürdürülebilirlik
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Politikalar

>>2020 YKS Kaldırılan İngilizce Konuları

Psychology,
Favors,
News Stories,
Alternative Energy,
Technology,
Manners

>>2020 YKS Kaldırılan Din Kültürü Konuları

Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet,
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu,
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu,
Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet, Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke Ve Yöntemler,
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler,
Gıda Maddeleri Ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler,
Sağlık Ve Tıpla İlgili Meseleler,
Kur’an’dan Mesajlar:En’âm Suresi 151-152. Ayetler,
Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Taoizm, Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
– Yesevilik
– Kadirilik
– Rifailik
– Mevlevilik
– Nakşibendilik
– Alevilik-Bektaşilik

 

 

 

İBNİ HALDUN:"COĞRAFYA KADERDİR".