"AKADEMİK YAYINLAR"

"(Lütfen Başlıkların üzerine Tıklayınız)"

 

           (İlgili Yayınları Üzerlerinde TIklayarak İndirebilirsiniz)

: Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri Kullanılarak Acıgöl (Türkiye)-Urmiye (İran) Göllerinde Su Yüzeyi Değişimleri ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımının Belirlenmesi (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

:

• Akar, İ., Özdemir, S., Özdemir, H.,2006, Jeomorfoloji Çalışmalarında CBS’nin Kullanımı: Kasatura Körfezi Ve Çevresi Örneği13-16 September Cografi Bilgi Sistemleri Bilisim Günleri Bildiriler Kitabı, , S. 527-534. Fatih Üniversitesi.

• Akar,İ., 2006, Kasatura körfezi hidrolojik havzasının drenaj ağı morfometrik özelliklerinin belirlenmesinde CBS’nin kullanımı. 1. Uzaktan Algılama ve CBS Sempzoyumu, (UZAL-CBS), ISBN : 975-561-290-4, (CD), İstanbul Teknik Ünivesitesi, İstanbul, Türkiye (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

• Akar, İ., 2007, Jeomorfoloji Analizlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniklerinin Kullanımı: Kasatura Körfezi Hidrolojik Havzası Örneği (CD). 5. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, TURQUA VI, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2007, İstanbul (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

• Bolaç, A., Akar, İ., 2007, Biyocoğrafya özelliklerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi  Bilgi Sistemlerinin Entegrasyonu : “Kasatura Körfezi Hidrolojik Havzası ” (CD). 5. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, TURQUA VI, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2007, İstanbul (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

• Kara, S., Akar, İ, 2007, Sel ve Taşkınların ; Nedenlerinin, Sonuçlarının ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) ve Uzaktan Algılamanın (UA) Kullanımı  “Beşikdüzü-Solaklı Arasındaki   Karadeniz Aklanı Örneği” 5. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, TURQUA VI, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2007, İstanbul, (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

 • Akar, İ.,2008,  Application of GIS and Remote Sensing Generating in 3D Modeling and Determination of morphological Features with in “Ağrı Volcano” Ağrı, Turkey, 5th International Conference on Geographic Information Systems, Fatih University (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

•Maktav, D, Akar, İ., Uysal, C.,2008,  Determination Of Flood Risks Using Remote Sensing And GIS Techniques In Yeniciftlik Stream Basin, 28th Earsel Symposium And Workshops, Istanbul, Turkey (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

•Güçlüer, D., Akar, İ., Özdemir, Y., 2008, Çok Zamanli  Landsat  Uydu Görüntüleri Kullanilarak Büyük Menderes Grabenindeki Tarim Alanlarinin Özelliklerinin ve Değişiminin Belirlenmesi, 2. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, Kayseri, Türkiye (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

                                               

Ana Sayfasına Dön                               Sayfa Başına Dön

 

:

•Akar, I, Uysal, C, Maktav, D, 2008, Determination Of Natural Disaster Risks By Integration Of Remote Sensing And Gis “A Case Of Yeniciftlik Stream Basin Model In Istanbul/Turkey, ISPRS 2008 Beijing, China, (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız)..

•Akar, İ., Maktav, D., 2008, Taşkın Araştırmalarında Çok Kriterli Karar Verme Analizi Ve Hidrolojik Modellemelerin Uzaktan Algılama Ve CBS Entegrasyonu İle Karşılaştırılması, 2. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, Kayseri, Türkiye (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

•Akar, İ., Maktav, D., Kalkan, K., Özdemir, Y. 2009, Determination of Land Use Effects on Flood Risk by Using Integration of GIS and Remote Sensingin RecenAdvances İn Space Technologies Space For The Developing World RAST 2009 11-13 June 2009, İstanbul, TURKEY (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

•Derya MaktavJames Crow, Celal Kolay, Beyhan Yeğen, Bihrat Önöz, Filiz Sunar, Gonca Coşkun, Haluk Karadoğan, Murat Çakan, İrfan Akar, Cihan Uysal, Dolunay Güçlüer, Başak Geze, Gizem İnce, 2009,  Integration of remote sensing and GIS for archaeological investigations, 29th Earsel Symposium And Workshops, Chania, Greece (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

•Özdemir, Y., Akar, İ., 2009, Determining of some basin characteristics using topographical map and digital elevation model ‘ A case of Kazandere stream basin’29th Earsel Symposium And Workshops, Chania, Greece (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

•Özdemir, Y., Akar, İ., Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri ve CBS İle Alibeyköy Barajı ve Yakın Çevresinin Arazi Kullanımı Özelliklerinin Belirlenmesi, TMMOB 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongres, 02-06  Kasım  2009, İzmir, Türkiye (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

•Uysal, C., İnce, G., Akar, İ., Maktav, D., Crow, J., 2010, The Determination and Comparison of Hydrological Properties of Catchment Basins from Topographic Maps, DTM, ALOS/PRISM, and SRTM DEMs. A Case of Part of Roman Water Supply System (ABSTRACT), 30th EARSeL Symposium "Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage", UNESCO, Paris, 31 May - 4 June 2010 (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

•Carsten Jurgens, Nils Wolf, Alexander Siegmund, Derya Maktav, Filiz Sunar, Hayriye Eşbah, Tüzin Baycan, Cihan Uysal, Kaan Kalkan, Onat Yiğit Mercan, İrfan Akar, 2011, "Extraction and Multi-criteria Evaluation of Potential Space for Inner-Urban Development by Means of Optical VHR Satellite Imagery", 2011, Geomatics Technologies in the City, GTC 2011, Jeddah, 5/10/2011 -  (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

•Holger Thunig, Carsten Jurgens, Alexander Siegmund, Derya Maktav, Filiz Sunar, Hayriye Eşbah, Tüzin Baycan, Cihan Uysal, Kaan Kalkan, Onat Yiğit Mercan, İrfan Akar, Nils Wolf, "Potential Open Space Detection and Decision Support for Urban Planning by Means of Optical VHR Satellite Imagery", 2011, 31st EARSeL Symposium, Prague, Czech Republic, 5/30/2011 - 6/2/2011

•Derya Maktav, Carsten Jürgens, Alexander Siegmund, Filiz Sunar, Hayriye Eşbah, Kaan Kalkan, Cihan Uysal, Onat Yiğit Mercan, İrfan Akar, Holger Thunig, Nils Wolf, 2011,  Multi-criteria Spatial Decision Support System forValuation of Open Spaces for Urban Planning, Recent Advances in Space Technologies (RAST), 2011 5th International Conference on 9-11 June 2011, İstanbul (İndirmek İçin Tıklayınız).

•Derya Maktav, Alexander Siegmund, Carsten Jurgens, Simone Naumann, Filiz Sunar, Hayriye Eşbah, Tüzin Baycan, İrfan Akar, Cihan Uysal, Kaan Kalkan, Nils Wolf, Holger Thunig, "Kentsel Gelişim için Potansiyel Alanların Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi ve Değerlemesi", 2010, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kocaeli (İndirmek İçin Tıklayınız).

•Zafer Aslan, Derya Maktav, Deniz Okçu, A. Serap Söğüt,İrfan Akar, 2012"LANDSAT and Ground Data Analysis to Define  Flood Risk", European Association of Remote Sensing Laboratories 32nd EARSeL Symposium Proceedings Advances in Geosciences, Mykonos Island, Greece, 21 May - 24 May 2012, ISBN: 978-960-88490-3-7 (İndirmek İçin Tıklayınız).

                                               

Ana Sayfasına Dön                               Sayfa Başına Dön

 

:

1) Yazar: M.A. Özdemir, M. Bahadır, Afyon Kocatepe Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, CBS Armutlu Yarımadasının Morfometrik Özellikler, 23-28 Ekim 2008 Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008 (Prof. Dr. Mehmet ARDOS anısına) Bildiriler Kitabı, Editör Evren Erginal

 

>>>Atıf Alan Yayın:Akar, İ., Özdemir, S., Özdemir, H.,2006, Jeomorfoloji Çalışmalarında CBS’nin Kullanımı: Kasatura Körfezi Ve Çevresi Örneği, 13-16 September Cografi Bilgi Sistemleri Bilisim Günleri Bildiriler Kitabı, , S. 527-534. Fatih Üniversitesi.

 

2) Emre Özalkan and Cankut Örmeci Informatics Institute, Satellite Remote Sensing and Communication Program, Istanbul Technical Risk assessment of forest fires by using satellite data with remote sensing techniques, Remote Sensing for a Changing Europe Proceedings of the 28th Symposium of the European Association of Remote Sensing Laboratories, Istanbul, Turkey, 2–5 June 2008, Edited by Derya Maktav.

 

>>>Atıf Alan Yayın: Akar, İ., Özdemir, S., Özdemir, H.,2006, Jeomorfoloji Çalışmalarında CBS’nin Kullanımı: Kasatura Körfezi Ve Çevresi Örneği, 13-16 September Cografi Bilgi Sistemleri Bilisim Günleri Bildiriler Kitabı, , S. 527-534. Fatih Üniversitesi.

 

3) Cihan Uysal, Integration of rmote sensing and geographic information systems in archaeological applications, ITU Civil engeeniring Faculty, MSc Thesis. 2008, Supervised, Derya Maktav Co-Supervised. J. J. CROW

 

>>>Atıf Alan Yayın:Akar, İ.,2008,  Application of GIS and Remote Sensing Generating in 3D Modeling and Determination of morphological Features with in “Ağrı Volcano” Ağrı, Turkey, 5th International Conference on Geographic Information Systems, Fatih University

 

4) Kaan Kalkan, 2010, Kentsel Gelişim İçin Potansiyel Açık Alanların Belirlenmesinde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Transfer Edilebilir Kural Dizisi Oluşturulması, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Derya MAKTAV.

 

5) Yazarlar: Cihan UYSAL, Irfan AKAR, Gizem INCE, Derya MAKTAV, James CROW ,Determination and Comparison of Hydrological Properties  of Basins from Topographic Maps, DTM and SRTM DEM. A Case Study of Part of the Roman Water Supply System (Thrace, Turkey), ERASEL 2010

>>>Atıf Alan Yayın:Akar, I., 2009, “How geographical information systems and remote sensing are used to determine morphometrical  features of the drainage network of Kastro (Kasatura) Bay hydrological basin.” International Journal of Remote  Sensing, 30(7):1737-1748.

 

6) Hv.Kont.Ütğm. Ersan BATUR,2011 Uzaktan Algılama Ve Cbs Entegrasyonu İle Taşkın Alanlarının Belirlenmesi: Meriç Nehri Örneği, Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Derya MAKTAV.

 

>>>Atıf Alan Yayın:Atıf Alan Yayın: Akar, I., 2011. Çok zamanlı uydu görüntüleri kullanılarak Acıgöl  (Türkiye)-Urmiye (İran) Göllerinde su yüzeyi  değişimleri ve yakın çevresinde araziullanımının belirlenmesi (Determination of water surface changes and land  use changes of the Acıgöl Lake (Turkey) and Urmiye Lake (Iran)and their vicinity using multitemporal satellite  data), Marmara University, Middle East Researches Institute,M.Sc. thesis, Istanbul, Turkey.

 

7) Zafer Aslan, Derya Maktav, Deniz Okçu, A. Serap Söğüt,İrfan Akar, 2012"LANDSATand Ground Data Analysis to Define  Flood Risk", European Association of Remote Sensing Laboratories 32nd EARSeL Symposium Proceedings Advances in Geosciences, Mykonos Island, Greece, 21 May - 24 May 2012, ISBN: 978-960-88490-3-7 

>>>Atıf Alan Yayın: Akar, I., 2011. Çok zamanlı uydu görüntüleri kullanılarak Acıgöl  (Türkiye)-Urmiye (İran) Göllerinde su yüzeyi  değişimleri ve yakın çevresinde arazi ullanımının belirlenmesi (Determination of water surface changes and land  use changes of the Acıgöl Lake (Turkey) and Urmiye Lake (Iran)and their vicinity using multitemporal satellite  data), Marmara University, Middle East Researches Institute,M.Sc. thesis, Istanbul, Turkey.

 

 8) Gızachew Kabıte , 2011, Gıs And Remote Sensıng Based Solıd Waste  Landfıll Sıte Selectıon: A Case Of Addıs Ababa Cıty, Ethıopıa, Addıs Ababa Unıversıty  School Of Gradute Studıes College Of Natural Scıences School Of Earth And Planetary Scıence Department Of Eartth Scıences.

 

>>>Atıf Alan Yayın: Akar, I. (2009). How geographical information systems and remote sensing are used to determine  morphometrical features of the drainage network of Kastro (Kasatura) Bay hydrological  basin, International Journal of Remote Sensing, 30:7,1737-1748.

 

9)Atıfı Yapan: Laura Jennings, B.S., August, 2012, A Storm Water Runoff Investigation Using Gis and Remote Sensing, Master Of Science University of North Texas <<Ohlhof, Timm.Comparison Study Between ECognition and ERDAS Imagine for the Classification of High and Moderate Resolution Satellite Imagery. Proc. of 4th ESAEUSC Conference on Image Information Mining for Security and Intelligence, Madrid Torrejon. İrfan Akar, 28 Nov. 2006. Web. 07 Apr. 2011.

                                               

Ana Sayfasına Dön                               Sayfa Başına Dön

 

(SCI)

•Akar, İ., 2009, How Geographical Information Systems And Remote Sensing Are Used To Determine Morphometrical Features Of The Drainage Network Of Kastro Bay Hydrological Basin".International Journal Of Remote Sensing, Cilt: 30, No: 7, Sf: 1737-1748, 2009 (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

•Maktav,D.,Crow,J.,Kolay,C.,Yeğen,B.,Önöz,Bihrat.,Sunar,F.,Coşkun,G.,Karadoğan,H.,Çakan, M., İrfan Akar,Uysal, C.,Güçlüer,D., Geze,B.,İnce,G., 2009,  Integration Of Remote Sensing And GIS For Archaeological Investigations, International Journal Of Remote Sensing, Cilt: 30, No: 7, Sf: 1661-1674, 2009.

•Akar, İ., Maktav, D., Günal, N., 2012, Göl Yüzeyi Değişimlerinin Belirlenmesinde Farklı Dijital Görüntü İşleme Tekniklerinin KullanılmasıGenel Kurmak Başkanlığı, Hava Harp Okulu, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Dergisi, Sayı:5, Cilt 4. (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

 

 

 

                                               

Ana Sayfasına Dön                               Sayfa Başına Dön

 

        Haritalar                          Yazılımlar                        Uydular

Tasarım: İrfan AKAR&Fatma AKAR