Yerli Uydular

Aşağıdaki Başlıklara Tıklayarak Daha Ayrıntılı Bilgi Edinebilirsiniz

YERLİ UYDULAR:

    >>BİLSAT

    >>RASAT

    >>GÖKTÜRK 2

    >>GÖKTÜRK 1

                                               >>HALE

                                                

YERLİ UYDULAR

BİLSAT

BiLSAT Projesi

Türkiye'nin ilk gözlem uydusudu 2003'te göreve başlayan uydumuz ile ilgili teknik sorunlar yaşanmış ve kumanda kontrol merkezi ile uydu arasındaki iletişim saülanamadığı için görev sonlanrılmıştır.

BiLSAT projesi, Türkiye'de küçük uydu teknolojilerini başlatmak, geliştirmek ve desteklemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. SSTL (Surrey Satellite Technology Limited) firması ile ortak olarak, küçük uyduların tasarımı ve üretimi için gerekli altyapı ve bir yer istasyonu kurulmuş ve Türkiye'nin ilk uzaktan algılama uydusu olan BiLSAT üretilerek yörüngeye yerleştirilmiştir.

Uydunun, ÇOBAN ve GEZGİN adı verilen, iki görev yükü TÜBİTAK UZAY tarafından ve yerli sanayi katkılarıyla Türkiye'de tasarlanarak üretilmiş ve BiLSAT uydusuna yerleştirilmiştir.

Fırlatma: 27 Eylül 2003


GEZGIN (GErçek Zamanda Görüntü işleyeN)
GEZGİN, JPEG 2000 standardına gerçek zamanda çok bantlı görüntü sıkıştırma kabiliyetine sahip bir alt-sistemdir.


ÇOBAN (ÇOk BANtlı Kamera)

Yer örnekleme mesafesi 120 m olan, sekiz bantlı bir yer gözlem kamerasıdır.

AMAÇ
Farklı tayf aralıklarında çekim yapabilen, BİLSAT-1 uydusuna takılmak için Türk mühendisleri tarafından tasarlanan bir kamera sistemi oluşturmak.

 

RASAT

>>RASAT, Türkiye'nin İlk Yerli Yapım Uydusu

RASAT Araştırma Uydusu, Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olacağı ikinci uzaktan algılama uydusudur. Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olacak olan RASAT, Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olacaktır.

>>AMAÇ

BiLSAT Projesi ile bir uydunun tasarımından yörüngede devreye alınmasına kadar geçen her evrede kazanılan bilgi ve beceriyi pekiştirmek, Güncel teknolojileri kullanarak uzay ortamına uygun sistemler geliştirmek ve uzayda başarıyla çalıştırarak bu sistemlere uçuş tarihçesi kazandırmak, Türkiye’nin uzaktan algılama alanında ihtiyaçlarına azami ölçüde cevap vermek,Türkiye’nin uzay teknolojileri için halihazırda kullanılabilecek yeteneklerini belirleyip azami ölçüde kullanmak, Uydu teknolojileri konusunda yetişmiş insan gücünü arttırmak, Geliştirdiği kritik modüllerle Türk uzay sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak, TÜBİTAK UZAY’ın uzay amaçlı yeteneklerini Türkiye’ye ve Dünyaya kanıtlamaktır.

Haritacılık Afet İzleme
 • 1/25.000 ölçekli haritaların oluşturulması ve güncellenmesi
 • Sayısal yükseklik modeli ve ortofoto oluşturma
 • Arazi kullanımını haritalama
 • Kırsal kadastro
 • Orman yangını izleme ve tahribinin haritalanması
 • Su baskını haritalama ve tahmini
  Heyelan alanlarını haritalama
 • Deprem sonrası yıkılmış binaların ve hasarın tespiti
 • Afet yönetimi için güncel tematik verilerin oluşturulması
 • Çevre Şehircilik ve Planlama
 • Orman tahribatının ve  ormanlaşmanın izlenmesi
 • Kıyı lardaki değişimin izlenmesi
 • Denizde petrol sızıntılarının belirlenmesi ve kirliliğin haritalanması
 • Kentsel gelişimin izlenmesi
 • Kaçak yapılaşmanın tespiti
 • 3 boyutlu simulasyon oluşturma
 • TEKNİK ÖZELLİKLER

  Türk Yer Gözlem Uyduları

  RASAT

  Ağırlık

  93 kg

  Yörünge

  700 km’de dairesel, güneşe eşzamanlı

  Yönelim kontrolü

  3 eksen kontrollü

  Yörünge süresi

  98.8 dakika

  Ekvator geçişi yerel zamanı

  10:30

  Uzamsal çözünürlük

  Pankromatik: 7.5 m
  Çok bantlı: 15 m

  Tahmini ömür

  3 yıl

  Tayfsal çözünürlük (μm)

  0.42 – 0.73 (Pankromatik)
  1. Bant: 0.42 – 0.55 (Mavi)
  2. Bant: 0.55 – 0.58 (Yeşil)
  3. Bant: 0.58 – 0.73 (Kırmızı)

  Radyometrik çözünürlük

  8 bit

  Zamansal çözünürlük

  4 gün

  Şerit genişliği

  30 km

  Faydalı yükler

  ·  Optik faydalı yük: Stereoskopik görme özelliğine sahip Pushbroom görüntüleyiciden oluşmaktadır.

  ·  BiLGE: Spacewire veriyolu kullanabilen uçuş bilgisayarı.

  ·  GEZGiN-2: JPEG2000 algoritmaları ile yüksek hızda çok bantlı görüntü sıkıştırma ve şifreleme yapabilen yeni nesil görüntü işleme kartı.

  ·  X-Bant Verici Modülü: 100 Mb/s iletim hattına ve 7W çıkışa sahip iletişim sistemi.

  RASAT Galerisi için Tıklayınız

  GÖKTÜRK 2

  Projenin Adı:
  2.5 m Çözünürlüklü Görüntüleme Amaçlı Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Uydusu Geliştirme Projesi (GÖKTÜRK-2)

  Projenin Amacı:
  GÖKTÜRK-2 Projesi, uydu tasarım, üretim, entegrasyon, test ve yazılım konularında; tesis, teçhizat ve personel alt yapısının oluşturulması ve müteakip uydu ihtiyaçlarının milli imkanlar ile karşılanması yolundaki ilk adımdır.

  Göktürk-2 Projesi kapsamında; uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uydu görüntü ihtiyaçları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının milli imkan ve kabiliyetlerle karşılanması hedeflenmektedir.

  Projenin Mevcut Durumu:
  TÜBİTAK kaynaklarıyla desteklenecek olan, GÖKTÜRK-2 projesine ait Proje Destekleme Sözleşmesi, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı ve TÜBİTAK UZAY – TAİ İş ortaklığı arasında 13 Nisan 2007 tarihinde imzalanmış ve 01 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğü girmiştir.
   


   

  Ülkenin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami ölçüde kullanılacağı GÖKTÜRK-2 Projesi, TÜBİTAK UZAY –TAİ İş Ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek, sistem seviyesindeki tüm sorumluluklar İş Ortaklığına ait olacaktır. GÖKTÜRK-2 2.5 m Çözünürlüklü Görüntüleme Amaçlı Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Uydusu Geliştirme Projesi 2.5 m Çözünürlüklü Görüntüleme Amaçlı Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Uydusu Geliştirme Projesi (GÖKTÜRK-2) Destekleme Sözleşmesi; Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı, TÜBİTAK UZAY (Proje Yöneticisi Kurum) – TUSAŞ İş Ortaklığı arasında 13 Nisan 2007 tarihinde imzalanmış ve 1 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir

   

  GÖKTÜRK-2 Projesi kapsamında; uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uydu görüntü ihtiyaçları ile diğer kamu kurum ve kuruluşların gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının milli imkan ve yeteneklerle karşılanması hedeflenmektedir. Tedarik Makamı’nın MSB AR-GE olduğu TÜBİTAK UZAY – TUSAŞ İş Ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek ve sistem seviyesindeki tüm sorumluluklar İş Ortaklığı’na ait olacaktır. Ülkenin mevcut alt yapı imkan ve kabiliyetleri azami ölçüde kullanılacaktır. GÖKTÜRK-2 Projesi, uydu tasarım, üretim, entegrasyon, test ve yazılım konularında; tesis, techizat ve personel alt yapısının oluşturulması ve müteakip uydu ihtiyaçlarının milli imkanlar ile karşılanması yolundaki ilk adımdır. Sistem seviyesinde tüm sorumluluk TÜBİTAK UZAY – TUSAŞ İş Ortaklığı’na aittir. GÖKTÜRK-2. TÜBİTAK KAYNAKLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İLK MİLLİ GÖZLEM UYDUSUDUR.

  GÖKTÜRK-2 Uydusu Teknik Özellikleri:

  Yörünge : Güneş Eş zamanlı Yörünge
  Yörünge Yüksekliği : ~ 700 km
  Dünya Çevresindeki Tur Süresi : ~ 98 dakika
  Günlük yer istasyonu Temas Süresi : ~ 40 dakika (gündüz+gece)
  Global gözlem alanı kabiliyeti  
  Eş zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti  
  Uydu Kütlesi  :< 409 kg.
  Görüntü Depolama Kapasitesi :> 15 Gbit
  Çözünürlük  :2,5 m

   

  GÖKTÜRK 1

  GÖKTÜRK-1 Programının amacı; coğrafi kısıtlama olmaksızın dünya üzerinde herhangi bir bölgeden askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıyacak aynı zamanda orman alanlarının kontrolü, kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını karşılayacak bir uydu sisteminin tedarik edilmesidir.

  Bu amaçlara ek olarak proje ile TUSAŞ’da 5 tona kadar tüm uyduların entegrasyon ve testlerinin yurtiçinde gerçekleştirilebileceği uluslar arası standartlarda bir uydu montaj, entegrasyon ve test merkezi de kurulacaktır.

  GÖKTÜRK-1 projesine ait sözleşme, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TELESPAZIO arasında 13 Temmuz 2009 tarihinde imzalanmış ve 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  TELESPAZIO Ana Yükleniciliği’nde yürütülen projede TUSAŞ, TELESPAZIO’ya karşı sorumlu olduğu iş paketlerine doğrudan katılım sağlamaktadır. Doğrudan katılım dışında, GÖKTÜRK-1 Uydusunun bazı bileşenleri de TUSAŞ tarafından üretilmektedir.

  GÖKTÜRK-1 Projesi kapsamında uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmenin yanı sıra Ülkemizin gelecekteki gözlem ve haberleşme uydularının yurtiçinde üretilmesine yönelik kritik bir altyapı olan Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezine sahip olması projenin stratejik hedefe haiz kazanımları arasında tanımlanabilir.

  HALE

  Elektrik İtki Uygulama Araştırmaları ve Hall Etkili İtki Motoru Geliştirme Altyapı Projesi (HALE)

  Türkiye, Elektrik İtki Uygulama Araştırmaları ve Hall Etkili İtki Motoru Geliştirme Altyapı Projesi (HALE) ile elektrik itki motoru teknolojileri alanında araştırma yapan ve bu sistemlerin geliştirildiği ilk tesisine sahip olacaktır. Proje, Hall etkili itki sistemlerinin tasarımı, üretimi ve test edilebilmesi için gerekli bilgi birikimini sağlayacak ve altyapıyı kuracaktır. DPT’nin desteği ile TÜBİTAK UZAY’da kurulacak elektrik itki laboratuvarında üretilecek ve test edilecek itki sistemleri, ay ve gezegenler arası olanlar gibi daha karmaşık uzay görevlerinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak ve yeni projeler için bir geliştirme altyapısı kazanılmış olacaktır.

  Elektrik itki motoru geliştirme çalışmaları, ülkemizde olduğu kadar dünyada da yeni bir araştırma alanıdır, bu çerçeveden bakıldığında HALE projesi ulusal rekabetçi gücünü destekleyen bir projedir. Ülkemizin uzay alanında, özellikle itki sistemleri konusundaki bilgi birikiminin önemli bir yere taşınmasını sağlayacak olan projede kurulacak altyapı bundan sonra alanda çalışmak isteyen tüm araştırmacıların da faydalanabileceği bir laboratuvar olacaktır.

   

  HALE, Dünya ölçeğinde, geliştirilmesi stratejik, teknolojik ve ticari açıdan önem taşıyan bir altyapı yatırımına imza atacaktır. Bu sayede milli imkanlarla geliştirilen sistemlerin sayısı artırılacak, elde edilen yetenek ve imkanlar ile bu alandaki dışa bağımlılık en aza indirilerek, ulusal bilimsel ve teknolojik araştırma imkanları arasına elektrik itki sistemleri teknolojisi de katılacaktır. Proje, ulusal ay misyonu için de önemli bir basamak olacaktır.

  Haziran 2010 yılında başlayan HALE Projesinin 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

  Kaynak: http://rasat.uzay.tubitak.gov.tr/

                                              

  Ana Sayfasına Dön                               Sayfa Başına Dön

   

      Kaynak: http://www.uzay.tubitak.gov.tr

     

  WWW.İRFANAKAR.COM